Κατηγορίες

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κωδικός Προϊόντος: 50594
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 1,00€
Ποσότητα:  

 Εἰσοδικόν:ΕΙΝΑΙ, δυστυχῶς, γενική ἡ διαπίστωση ὅτι μεγάλη μερίδα τῶν σημερινῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν δέν εἶναι ἐπαρκῶς ἐνημερωμένη σέ θέματα πίστεως, λατρείας καί ζωῆς. Ἔχει γι᾿ αὐτά λίγες γνώσεις, ἐνίοτε ὄχι ὀρθές, ἀκόμη καί ἀντίθετες πρός ὅ,τι διδάσκει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, βασισμένη στήν Ἁγία Γραφή καί τή μακρά Παράδοσή της. Ἡ διαπίστωση αὐτή δέν εἶναι δική μας. Ἐκφράζεται ἤ διατυπώνεται καί ἀπό ἐπίσημα βήματα ποιμένων της καί ἐκκλησιαστικά ἔντυπα. Ἐπίσκοποι δήλωσαν ἐνώπιον τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας: «Γίνονται κηρύγματα, καί προφορικά καί γραπτά, ἀλλά τί συμβαίνει τέλος πάντων, πού τελικά ὁ λαός μας μένει ἀκατήχητος; Τί φταίει»; (περιοδικό «Ἐκκλησία» 2010, σελ. 405). « Ὁ λαός μας εἶναι ἀκατήχητος καί ἄς διερωτηθοῦμε καί πάλι ἄν αὐτή ἡ διαπίστωση μᾶς τιμᾶ, καθώς καί τό ποιός ἔχει τήν εὐθύνη γιά τό ἀκατήχητον τοῦ λαοῦ μας» («Ἐκκλησία» 2013, σελ. 171).

Χωρίς νά ἔχουμε τήν πρόθεση νά ὑποκαταστήσουμε, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, τούς ἐκκλησιαστικούς ποιμένες μας στό προφητικό τους ἔργο, οὔτε νά ἀγνοήσου­με τήν ὕπαρξη πολύ σημαντικῶν καί πολυσέλιδων βιβλίων σπουδαίων συγγραφέων πού ἀσχολήθηκαν μέ τή σχετική θεματολογία (καί τά ὁποῖα συνιστοῦμε γιά μελέτη), στήν παρούσα Σειρά τῶν σύντομων τευχῶν προσφέρουμε στούς ἐπιθυμοῦντες κληρικούς –ὡς βοήθημα στό ἔργο τους– καί λαϊκούς ἀναγνῶστες, ἕνα συνοπτικό «μπουκέτο» κειμένων, πού διαβάζονται εὔκολα, εἶναι κατανοητά, δέν κοστίζουν οἰκονομικά (σέ ἐποχή κρίσης) καί φιλοδοξοῦν νά παράσχουν τίς ἀπαραίτητες γνώσεις σέ κάθε ὀρθόδοξο χριστιανό. Συγγραφέας Ευάγγελος Π. Λέκκος , Θεολόγος.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Χ 16,5

ΣΕΛΙΔΕΣ 44

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ

Copyright© 2013 Ορθόδοξον Ίδρυμα "Ο Απόστολος Βαρνάβας" | Designed by SBZ | Hosted by FREEextra.com | Contact to webmaster