ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 2021

Υπόλοιπον προηγουμένου έτους   0,00 €            
Προϊόν από πωλήσεις μέσω του βιβλιοπωλείου μας 25.463,62 €   Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές    9.132,25 €
Λοιπά έσοδα, δωρεαί     1.308,01 €   Για την πραγματοποίηση του σκοπού 17.639,38 €
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.771,63 €     ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   26.771,63 €

 

 

 

Copyright© 2013 Ορθόδοξον Ίδρυμα "Ο Απόστολος Βαρνάβας" | Designed by SBZ | Hosted by FREEextra.com | Contact to webmaster